Bron Aanleggen

 

De keuze voor de juiste bron wordt bepaald door de hoeveelheid water die u wenst. Uw keuze bepaalt tevens welk type aanleg nodig is voor uw bron. Woertink Waterpompen kent een drietal werkwijzen, namelijk:

* handmatig, voor bronnen met een van 75 mm.

* Power Drill Rig (PDR), voor bronnen met een van 110 mm (meer info).

* Boortrekker, voor bronnen met een van 125 mm (meer info).

 

Dat een bron vaak aangelegd wordt nadat de hele tuin al klaar is (en vaak voorzien van een omheining) is voor ons meestal geen probleem. Onze apparatuur is eenvoudig mee te nemen en ter plekke snel op te bouwen.

 

Het onderstaande foto-overzicht geeft een goede indruk van onze werkwijze.

In een bestaande tuin wordt een bron gespoeld van 15 meter diep Een bron spoelen op een zeer beperkte ruimte is mogelijk De werkruimte bedraagt ca. 2 vierkante meter de bodemopbouw wordt bekeken de bodemopbouw wordt bekeken

 de bodemopbouw wordt bekeken De filterbuis wordt geplaatst het schoonpompen van de bron de waterspiegel wordt gemeten aanzuigslang wordt geplaatst voor uw electrische pomp

 

POWER DRILL RIG (PDR)

 

    De hiernaast getoonde machine is de zogeheten Power Drill Rig (PDR).

    Dankzij de krachtige machine kunnen wij tot een diepte van 50 meter boren.

    De machine is - in eigen beheer - zo ontworpen dat wij bronnen kunnen boren op locaties

    waar de ruimte zeer beperkt is. Dankzij deze machine kunnen wij ook bronnen boren in

    bijvoobeeld achtertuinen in bestaande woonwijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het boren van grote waterbronnen hebben wij een boortrekker beschikbaar.